ข้อมูลติดต่อ อบต.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง 

หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านแป้ง   อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160

      โทรศัพท์ /โทรสาร  :  035-795509

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : banpang_org@outlook.com

Facebook  : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง  https://www.facebook.com/banpang.org