ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1

รายละเอียดตามที่แนบท้ายนี้

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อ