ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหา

และเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง เอกสารตามที่แนบท้ายนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่