ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เรื่อง นโยบาย/มาตรการ การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่

เอกสารไฟล์ตามที่แนบท้ายนี้

ประกาศ