ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประชาสัมพันธ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียด ตามไฟล์เอกสารที่แนบท้ายนี้

คำสั่งรักษาราชการแทนปลัด

คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

คำสั่งรักษาราชการแทนผอ.กองช่าง

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก

คำสั่งรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนัก0001