ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  :  ท่านสามารถชำระโดยการโอนเงินค่าภาษี  ผ่านทาง

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี บ้านแป้ง เลขที่บัญชี 150-6-00213-7  (ห้ามปัดเศษนะคะ)

หากโอนแล้วกรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อออกใบเสร็จต่อไป เบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่ 088-6768042