ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งออกประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565

โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาท้ายนี้ประกาศขยายเวลา