ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษี และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2565 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ภดส1 ประกาศ บ้านแป้ง 2565

ประกาศ ภดส.1