การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

 

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

รายละเอียดต่างๆ ตามรูปที่แนบมานี้