การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประชาสัมพันธ์ มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้