ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

          องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  รายละเอียดตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้