สรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ