การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

         ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ และคนงานประจำรถขยะ  จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

          รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้