ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างที่จอดรถ อบต.บ้านแป้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างที่จอดรถ อบต.บ้านแป้ง ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้