ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้