ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ฯ

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด ๑๗ ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แกสโซลีนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๓ แรงม้า แบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ พร้อมใช้งาน ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้