ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้