ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธาไปแล้วนั้น

      บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ในตำแหน่งดังกล่าว   ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้