ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

      ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างไปแล้วนั้น

      บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลารับสมัครแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง    ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้