ประกาศการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขวาง(ถนนเลียบคลองชุมแสง) เชื่อมถนนคลองส่งน้ำที่ ๑๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้