ประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา

  • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งขอประชาสัมพันธ์ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ตามไฟล์ที่แนบนี้Image0045