รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ขอเผยแพร่รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้