อบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วัน อังคาร ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชน ตำบลบ้านแป้ง เข้าร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๓ / ๖๒ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
Cr.ภาพ ประชาสัมพันธ์ อบจ.พระนครศรีอยุธยาจิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0053 65199358_2512090108836029_1317800578931228672_n 64849009_2512091788835861_8361671786185621504_n 65046026_2512091462169227_7040659151537569792_n 64959787_2512091915502515_5431270030245363712_n จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0003 จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0055 จิตอาสา 904_๑๙๐๖๒๘_0057