ประกาศรับสมัครนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง

ด้วยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง จะเปิดรับสมัครเด็กเล็ก โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครตามประกาศนี้ ประกาศรับสมัครนักเรียน