งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒

DSC_61935159

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งเข้าร่วมกิจกรรมในงาน    “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๖๒”  ณ บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา