วันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันปิยมหาราช 2561_๑๘๑๑๐๖_0009
วันปิยมหาราช 2561_๑๘๑๑๐๖_0006
20181029_๑๘๑๑๐๖_0005