t2

t2.1

t3.1

t4.1

t5.1

t6.1

ข่าวกิจกรรม

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ฯ

เมื่อวันที่ ๒๓ มกรคม ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้งได้ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ สำหรับมอบแก่ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานและองค์กรต่างๆในพื้นที่ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง ด้วยระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๒๓๑ กำหนดให้ภายหลังระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ ให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จก่อนประกาศให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามข้อ ๒๓๑ ประกอบข้อ ๓๔ ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง รายละเอียดตามประกาศนี้ ประกาศการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๔ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภานในหมู่บ้าน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน
กุมภาพันธ์ 2020
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
« มิ.ย.    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

facebook2

หมวดหมู่